• Blog,  Medicine,  News

  Alternatieve geneeskunde – Wat is wetenschappelijk en bewezen?

  Het is de ideale gelegenheid voor gebruikelijke klinische specialisten om de wetenschap achter hun medicatie te demonstreren door vruchtbare, niet-toxische en matige resultaten voor patiënten te laten zien.

  Het is een ideale gelegenheid om terug te keren naar de logische techniek om de fijne kneepjes van electieve medicijnen te beheersen.

  De Amerikaanse regering loopt achter op schema, een realiteit die veel Amerikanen eigenlijk al een hele tijd weten: naaldtherapie werkt. Een 12-delige raad van “specialisten” leerde de National Institutes over gezondheid (NIH), de ondersteuning ervan, dat naaldtherapie “onmiskenbaar succesvol” is voor de behandeling van bepaalde aandoeningen, bijvoorbeeld fibromyalgie, tenniselleboog, kwelling na een tandheelkundige medische procedure, misselijkheid tijdens de zwangerschap en ziekte en spugen in verband met chemotherapie.

  De directie was er minder van overtuigd dat naaldtherapie de enige behandeling is voor migraine, astma, slavernij, vrouwelijke problemen en andere.

  Het NIH-bestuur zei dat “er verschillende gevallen zijn” waarin naaldtherapie werkt. Aangezien de behandeling minder resultaten oplevert en minder ingrijpend is dan reguliere medicijnen, “is de tijd gekomen om er op de juiste manier naar te kijken” en “het gebruik ervan uit te breiden tot gebruikelijke medicatie”.

  Deze verbeteringen zijn normaal gesproken welkom, en het gebied van electieve medicatie zou tevreden moeten zijn met deze hervormingsgezinde vooruitgang.

  De basisondersteuning van de NIH en gekwalificeerde “legitimering” van naaldtherapie is echter een diepere kwestie die zichtbaar zou moeten worden, de vooronderstelling die zo doordrenkt is in ons grote publiek dat ze praktisch niet detecteerbaar is voor alles behalve de meest inzichtelijke ogen.

  De vooronderstelling is dat deze “specialisten” van medicatie veel gekwalificeerd zijn om de logische en genezende voordelen van electieve medicamenteuze modaliteiten te veroordelen.
  Dat zijn ze beslist niet.

  De kwestie berust op de definitie en omvang van de uitdrukking “logisch”. Het nieuws staat vol met grieven van veronderstelde klinische specialisten dat electieve medicatie niet “logisch” is en niet “aangetoond”. Toch horen we deze specialisten nooit een minuut stilstaan ​​van hun aanklachten om de principes en veronderstellingen van hun gekoesterde logische techniek te inspecteren om te controleren of ze substantieel zijn.

  Nogmaals, ze zijn het zeker niet.

  Klinisch student geschiedenis Harris L. Coulter, Ph.D., maker van de mijlpaal van vier delen van de geschiedenis van westerse medicatie genaamd Divided Legacy, maakte me voor het eerst bewust van een vitale, maar onopgemerkt, kwalificatie. De vraag die we moeten stellen is of gebruikelijke medicatie logisch is. Dr. Coulter beweert overtuigend dat dit niet zo is.

  Gedurende de laatste 2500 jaar is de westerse medicatie gescheiden door een ongelooflijke factie tussen twee die tegen de perspectieven op welzijn en herstel waren, zegt dr. Coulter. Wat we tegenwoordig gebruikelijke medicatie (of allopathie) noemen, stond ooit bekend als rationalistische medicatie; electieve medicatie, in de ervaringen van dr. Coulter, heette empirische medicatie. Pragmatische medicatie hangt af van rede en winnende hypothese, terwijl empirische medicatie afhangt van opgemerkt realiteiten en echte ervaring – van wat werkt.

  Dr. Coulter noemt enkele verrassende objectieve feiten die afhankelijk zijn van deze differentiatie. Gewone medicatie is een buitenbeentje, zowel qua ziel als qua constructie, van de logische strategie voor onderzoek, zegt hij. Zijn ideeën veranderen voortdurend met de meest recente voorwaartse sprong. Onlangs was het kiemhypothese; tegenwoordig zijn het erfelijke eigenschappen; morgen, wie kan het zeker zeggen?

  Met elke veranderende stijl in het klinische idee, moet traditionele medicatie zijn huidige ouderwetse universaliteit weggooien en de opgewaardeerde dwingen, totdat het weer wordt veranderd. Dit is medicatie die afhankelijk is van een theoretische hypothese; de huidige realiteit van het lichaam moet worden gebogen om zich aan deze speculaties aan te passen of moet worden verontschuldigd als overbodig.

  Specialists of this influence acknowledge a doctrine on trust and force it on their patients, until it’s refuted or perilous by the future. They move diverted by dynamic thoughts and fail to remember the living patients. Therefore, the finding isn’t straightforwardly associated with the cure; the connection is more a matter of mystery than science. This methodology, says Dr. Coulter, is “naturally loose, estimated, and flimsy it’s a creed of power, not science.” Even if a methodology barely works by any stretch of the imagination, it’s kept on the books on the grounds that the hypothesis says it’s acceptable “science.”

  Then again, professionals of Empirical, or elective medication, get their work done: they study the individual patients; decide every one of the contributing causes; note every one of the indications; and notice the aftereffects of treatment.

  Homeopathy and Chinese medication are perfect representations of this methodology. The two modalities might be added to in light of the fact that doctors in these fields and other elective practices continually look for new data dependent on their clinical experience.

  This is the significance of experimental: it depends on experience, at that point constantly tried and refined – however not rethought or disposed of – through the specialist’s every day practice with genuine patients. Hence, homeopathic cures don’t get old fashioned; needle therapy treatment systems don’t get superfluous.

  Elective medication is demonstrated each day in the clinical experience of doctors and patients. It was demonstrated ten years prior and will stay demonstrated a long time from now. As indicated by Dr. Coulter, elective medication is more logical in the most genuine sense than Western, supposed logical medication.

  Tragisch genoeg zien we onredelijk regelmatig in gewone medicatie een medicatie of methodologie die als krachtig is ‘aangetoond’ en erkend door de FDA en andere legitieme instanties, die mogelijk een paar jaar na het feit wordt geweigerd wanneer is aangetoond dat het giftig is en kapot gaat. of gevaarlijk.

  De ijdelheid van de gebruikelijke medicatie en de ‘wetenschap’ ervan is dat stoffen en strategieën het dubbele onderzoek voor slechtzienden moeten doorstaan ​​om succesvol te worden aangetoond. Is de tweevoudige techniek voor slechtzienden echter de meest passende benadering om logisch te zijn over electieve medicatie? Dat is het niet.

  De regels en beperkingen van de wetenschap moeten worden aangepast om de klinische nuance en complexiteit te omhullen die wordt blootgelegd door electieve medicatie. Als teststrategie inspecteert het tweevoudig visueel gehandicapte onderzoek een eenzame stof of methodologie in ontkoppelde, gecontroleerde omstandigheden en meet resultaten tegen een latent of leeg systeem of stof (een zogenaamde nepbehandeling) om er zeker van te zijn dat geen enkele abstracte componenten alles verstoren. De methodologie hangt ervan af, met dien verstande dat eenzame componenten kwalen veroorzaken en tegenwerken, en dat deze alleen kunnen worden geconcentreerd, buiten elk verband met het probleem in kwestie en in segregatie.

  Het tweevoudig visueel gehandicapte onderzoek, hoewel zonder fundamentele beoordeling beschouwd als het hoogste kwaliteitsniveau van de huidige wetenschap, is echt bedrieglijk, zelfs zinloos, wanneer het wordt gebruikt om electieve medicatie te overwegen. We beseffen dat geen enkele factor iets veroorzaakt, noch is er een “tovenarijprojectiel” uitgerust voor zonder enige hulp bij het omkeren van de omstandigheden. Talrijke elementen dragen bij aan de ontwikkeling van een ziekte en verschillende modaliteiten moeten samenwerken om herstel te bewerkstelligen.

  Even belangrijk is de overeenstemming dat deze verscheidenheid aan oorzaken en oplossingen zich voordoet bij enkelvoudige patiënten, van wie er geen twee niet te onderscheiden zijn in de hersenwetenschap, de klinische familiegeschiedenis en de organische chemie. Twee mannen, die allebei 35 zijn en vergelijkbare griepverschijnselen hebben, hebben niet echt en bijgevolg een vergelijkbaar medisch probleem, en ze zouden ook geen vergelijkbare therapie moeten krijgen. Ze mogen er echter niet op vertrouwen.
  De tweevoudige visueel gehandicapte techniek is niet toegerust om dit niveau van klinische complexiteit en variatie te bewerkstelligen, maar dit zijn fysiologische onvermijdelijke problemen waarmee iedereen wordt geconfronteerd. Elke methodologie die beweert logisch te zijn en die zoveel waarneembare, echte informatie van haar onderzoek moet weren, is onmiskenbaar valse wetenschap.

  Vanuit een significant perspectief kan de tweevoudige visueel gehandicapte strategie niet aantonen dat electieve medicatie levensvatbaar is in het licht van het feit dat het niet voldoende logisch is. Het is niet breed en onopvallend en complex genoeg om de klinische reële factoren van electieve medicatie op te nemen.

  Als u de kans krijgt dat u vertrouwt op het tweevoudige visueel gehandicapte onderzoek om electieve medicatie goed te keuren, zult u dubbel bedwelmd raken over de waarheid van medicatie.

  Luister de volgende keer voorzichtig dat u klinische ‘specialisten’ hoort jammeren dat een stof of strategie niet ‘experimenteel’ is beoordeeld in een tweevoudig visueel gehandicapt onderzoek en vervolgens nog niet ‘aangetoond’ overtuigend is. Ze proberen je gewoon te bedriegen en te bedreigen. Vraag hen hoeveel “logische” bevestiging er ten grondslag ligt aan het gebruik van chemotherapie en bestraling voor kwaadaardige groei of angioplastiek voor coronaire aandoeningen. De waarheid is dat het praktisch niets is.

  Probeer de omstandigheid om te keren. Verzoek van de specialisten om deductief de geschiktheid van een deel van hun goudmijnen aan te tonen, zoals chemotherapie en bestraling voor kwaadaardige groei, angioplastiek en uitwijken voor coronaire aandoeningen, of hysterectomieën voor baarmoederproblemen. De geschiktheid is niet aangetoond in het licht van het feit dat het niet kan worden aangetoond.

  Het is helemaal niet nodig voor specialisten en kopers van electieve medicatie om als verzoekers nederig toe te staan ​​voor de logische “specialisten” van traditionele medicatie om een ​​paar bukkende stukjes van echte steun voor electieve methodologieën te verspreiden.

  Wetende dat bewoners deze specialisten zouden moeten vragen om de wetenschap achter hun medicatie te demonstreren door vruchtbare, niet-toxische en redelijke patiëntresultaten te tonen. In het geval dat ze dat niet kunnen, moeten deze methodologieën worden afgewezen omdat ze informeel zijn. Alles bij elkaar genomen, zit de bevestiging in de oplossing.

 • Blog,  Medicine,  News

  Hoe u uw medicijnkastje organiseert

  Eigenlijk net als je eigen opslagruimte, kunnen medicijnkasten hier en daar een ernstig wrak zijn, vooral als je heel veel medicijnen hebt opgeborgen.

  Tegenwoordig, met de explosie van de drugshandel, kunt u een breed assortiment aan recepten opsporen die worden verkocht voor verschillende medische problemen. Organisaties gaan tegen elkaar op, terwijl kopers haast hebben om het beste medicijnmerk te zoeken om daar andere te kopen voor hun medische probleem.

  U bent misschien een van die personen die een probleem hebben met betrekking tot het op de juiste manier regelen van medicijnen in het medicatiebureau. Soms, als u veel recepten eerder hebt opgeborgen, wordt het ijveriger om de medicatie te ontdekken waarnaar u op zoek bent wanneer dat belangrijk is. Dit kan het gevolg zijn van vele componenten, bijvoorbeeld ongepaste naamgeving, opgehoopte voorschriften, enzovoort.

  Desalniettemin zijn er nog steeds benaderingen om uw medicatiebureau weer in elkaar te zetten en foutloos te maken. Er is geen dwingende reden om geld te verdienen of iemand te rekruteren om het voor u te doen. Het is buitengewoon eenvoudig en u kunt het in een oogwenk doen. Hierna volgen enkele tips die u kunt overwegen om uw medicatiebureau goed samen te stellen:

  Arceringscode

  Waarom zou u bij het omgaan met uw medicijnen geen verschil maken in de coderingstechniek in de schaduw? Als de kans groot is dat er een ton in de familie is die medicijnen gebruikt, probeer ze dan allemaal te groeperen volgens de schaduw. Mogelijk moeten merken onafhankelijk worden geassembleerd of een schaduw op elk medicijn aanbrengen om ze te isoleren, zoals aangegeven door de datum en het seizoen van de organisatie. Het vertrouwt absoluut op jou. U bent de beste persoon die zich realiseert hoe u uw medicijnen het beste kunt arceren.
  Medicatie compartimenten

  Een medicatiebureau kan soms zo verward blijken te zijn, vooral als alle medicijnen niet goed in onafhankelijke compartimenten zijn geplaatst.

  Mogelijk moet u uw recepten uitzoeken zoals aangegeven door hun structuur door ze in verschillende compartimenten te stoppen. Alle tabletten worden bijvoorbeeld in een alternatieve houder geplaatst en hetzelfde geldt voor vloeibare medicijnen.

  Daardoor is het eenvoudiger om een ​​medicijn dat u nu nodig heeft te ontdekken en eruit te halen, omdat u zeker weet waar u het heeft geplaatst.

  Tegenwoordig ontdekt u verschillende soorten medicatiehouders, klaar om te verplaatsen. U kunt ze krijgen in de winkelketen of bij een apotheek in de buurt. Je kunt ook een doe-het-zelf doen als je het leuk vindt.

  Geef elk compartiment een naam

  Ondanks het feit dat u al uw recepten in onafhankelijke houders plaatst, zou het in elk geval moeilijk zijn om ze allemaal te zoeken in het geval dat ze niet gemarkeerd zijn zoals verwacht.

  Vergeet niet om elke houder een naam te geven, zoals aangegeven door de lessen die je hebt gevolgd. Markeer elke houder effectief en duidelijk.

  Het benoemen van houders hoeft niet hard en warrig te zijn. Snijd gewoon een klein stukje papier, gewoon passend bij de grootte van het compartiment, en plak het daarna op de voorkant, markeer het op dat punt met een pen. Je kunt zelfs net zo fantasierijk zijn als je zou willen en een paar tonen, stickers en een paar charmante versieringen op de houder of naam plakken om de ruimte nog mooier te maken.

  Maak uw medicatiebureau schoon

  Maak er een punt van om uw medicatiebureau af en toe schoon te maken. U moet voortdurend controleren op vervallen of beschadigde medicijnen en deze onmiddellijk weggooien. Het is duidelijk dat u ook elke verlopen medicatie op de juiste manier moet rangschikken volgens de verwijderingsrichtlijnen die op de naam zijn opgesteld.

  Door uw medicatiebureau schoon te maken, moet u vuil en resten verwijderen. Dit garandeert dat al uw medicijnen in een acceptabele staat blijven.

  Echt, het af en toe schoonmaken van uw medicatiebureau zou meer voordelen hebben, omdat uw bureau hierdoor niet vreselijk ruikt, vooral met vervallen medicijnen die niet worden weggegooid. Daarnaast houdt dit de kracht van uw bruikbare recepten.
  Zorg voor voldoende ruimte

  Hoewel het absoluut noodzakelijk is om de extra kamers te gebruiken die toegankelijk zijn in uw medicatiebureau, zou het echt ergerlijk zijn om de hele ruimte op te nemen zonder voldoende ruimte voor uw handen om naar binnen te bewegen.

  Maak uw medicatiebureau schoon en efficiënt door niet zoveel dingen binnenin op te slaan, met name die waar geen plaats is met dit soort extra ruimte. Inderdaad, zelfs de manier waarop u de compartimenten plaatst, moet worden overwogen, zodat ze niet allemaal warrig naar boven draaien.

  Mocht u het moeilijk vinden om uw medicatiebureau te coördineren, dan moet u dit heroverwegen. Volg deze basistips en u zou er ongetwijfeld geen twee keer over nadenken.